Rabbinin yüce adını takdis et.

O yaratan ve düzeltendir.

Ölçüleri belirleyip yolunu gösterendir.

Yemyeşil meraları bitirendir.

Sonra da onları kupkuru çöpe çevirendir.

Ey Muhammed! Sana Kur'an'ı biz okutacağız ve asla unutmayacaksın.

Yalnız Allah'ın dilediği başka. O açığı da bilir gizliyi de.

Seni en kolay yolu tutmağa muvaffak edeceğiz.

O halde hatırlatmak fayda verirse hatırlat.

Allah'tan korkan, öğüt alır.

Bedbaht olan ondan kaçacaktır.

O en büyük ateşe yaslanacaktır.

Sonra onun içinde ne ölür ne de yaşar.

Doğrusu mutluluğa ermiştir arınan,

Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Fakat siz şu dünya hayatını üstün tutuyorsunuz.

Oysa ahiret daha iyi ve daha kalıcıdır.

Bu hüküm elbette ilk sahifelerde de vardır.

İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.