Rabbinin o yüce adını tesbîh (ve tenzîh) et,

Ki o, (her şey'i) yaratıb düzenine koyandır.

Takdîr eden, (ona göre de) yol gösterendir.

Yeşil otu çıkaran,

Sonra da onu kapkara, kupkuru bir haale getirendir.

(Habîbim) seni okutacağız da (asla) unutmayacaksın.

Allahın dilediği başka. Çünkü O, aşikârı da bilir, gizliyi de.

Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz.

O halde eğer öğüd fâide verirse (durma) öğüd ver.

(Allahdan) korkacak olan öğüdü kabul eder.

Peki bedbaht olan ise ondan kaçınır,

Ki o, en büyük ateşe girecek,

sonra orada hem ölmeyecek, hem dirilmeyecek olandır O.

(14-15) Hakıykat iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredib de namaz kılan kimse umduğuna erişmişdir.

(14-15) Hakıykat iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredib de namaz kılan kimse umduğuna erişmişdir.

Belki siz dünyâ hayaatını (âhiretden) üstün tutarsınız.

Halbuki âhiret daha hayırlı, daha süreklidir.

Şübhesiz ki bu (nlar) evvelki sahîfelerde,

İbrâhîm ile Musânın sahîfelerinde de vardır.