A'lâ (pek yüce o lan) Rab binin ismini ( سُحْاَنَ رَبِّيَ الْاعْلٰي diyerek) tes bîh et!

O ki, (herşeyi) yaratıp (ardından) düzene koydu.

Hem O ki, (herşeyin maslahatına uygun olanı) takdîr etti de (ona, o takdîr ettiği şeye giden bir) yol gösterdi.

(4-5) Ve O ki, yeşillikleri çıkardı, sonra da onu kapkara bir süprüntü hâline getirdi.

(4-5) Ve O ki, yeşillikleri çıkardı, sonra da onu kapkara bir süprüntü hâline getirdi.

Sana (Kur’ân’ı) okutacağız, artık unutmayacaksın!

Ancak (eğer isterse) Allah’ın (unutmanı) dilediği müstesnâ. Şübhesiz ki O, açık olanı da bilir, gizleneni de.

Ve seni en kolay olana (İslâm dînine) muvaffak kılacağız.

O hâlde eğer nasîhat fayda verirse, (artık onlara) nasîhat et!

(Allah’dan) korkan nasîhat alacaktır.

En bedbaht olan da, ondan kaçınacaktır.

O (bedbaht) ki, en büyük ateşe girecektir!

Sonra orada ne ölecek (ki kurtulsun), ne de yaşayacak!

(Günahlardan) temizlenen kimse, gerçekten kurtuluşa ermiştir!

Rabbisinin ismini zikredip, namaz kılan da!

Fakat (siz) dünya hayâtını üstün tutarsınız!

Hâlbuki âhiret daha hayırlı ve daha devamlıdır!

(18-19) Şübhesiz bu (anlatılanlar) elbet (daha önce peygamberlerimize indirdiğimiz) ilk sahîfelerde, İbrâhîm’in ve Mûsâ’nın sahîfelerinde (de) vardır.

(18-19) Şübhesiz bu (anlatılanlar) elbet (daha önce peygamberlerimize indirdiğimiz) ilk sahîfelerde, İbrâhîm’in ve Mûsâ’nın sahîfelerinde (de) vardır.