Rabbının o çok yüce adını tesbih et.

Ki O, yaratıp şekil vermiştir.

Ki O, takdir edip doğru yolu göstermiştir.

Ki O, yeşilliği çıkarmıştır.

Sonra da onu kupkuru, siyah bir çöpe çevirmiştir.

Seni okutacağız da hiç unutmayacaksın.

Yalnız Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açığı da, gizli olanı da bilir.

Ve seni kolay olana muvaffak edeceğiz.

O halde öğüt fayda verecekse, öğüt ver.

Korkacak olan öğüt alacaktır.

Bedbaht olan ise ondan kaçınır.

Ki o, en büyük ateşe girecek olandır.

O, orada ne ölecek, ne de dirilecektir.

Doğrusu arınan, felah bulmuştur.

Rabbının adını anıp namaz kılan.

Fakat siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Halbuki ahiret, daha hayırlı ve daha bakidir.

Şüphesiz ki bu, ilk sahifelerdedir.

İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.