Yüce Rabbinin ismini tesbih et.

O, (âlemi yoktan) yarattı da bir düzen içinde biçim verdi.

Takdir etti de böylece hidayet etti.

Ve yemyeşil otlağı çıkardı.

Ve ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

Sana okutacağız da artık bir daha asla unutmayacaksın.

Elbette Allah dilerse o başka (çünkü O, her şeye gücü yetendir). Şüphesiz O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.

Ve sana en kolay olanı kolaylaştırırız.

O halde hatırlat, eğer hatırlatma bir yarar sağlayacaksa.

(Allah'tan) İçi titreyerek korkan hatırlayıp kendine gelir.

Azgın olan da ondan (hatırlatmalardan) kaçınır.

O, en büyük ateşe girecektir.

Sonra onun içinde o; ne ölür, ne de dirilir.

Doğrusu kurtuluşa ermiştir temizlenip arınan.

Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan.

Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.

Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.

Şüphesiz bu (hakikat), önceki sahifelerde vardır.

İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.