Yücelt Rabbinin sınırsız şanını! Yüceler Yücesi(nin şanını),

O ki, (her şeyi) yaratmakta ve amacına uygun şekiller vermektedir;

O ki, (bütün mevcudatın) tabiatını belirlemekte ve onu (hedefine doğru) yöneltmektedir;

O ki, yeşil ot(lar)ı çıkarmakta,

ve sonra on(lar)ı kara, kavruk kök haline getirmektedir!

Biz sana öğreteceğiz ve (öğrendiklerinden hiçbirini) unutmayacaksın,

Allah'ın (unutmanı) diledikleri hariç; çünkü, (yalnız) O'dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (ondan) gizli olanları bilen.

Biz, (böylece) (nihai) huzura ve rahatlığa giden yolu senin için kolaylaştıracağız.

O halde, (hakikati başkalarına) hatırlat, bu hatırlatma ister fayda ver(iyor görün)sün, (ister görünmesin).

(Allah'tan) korkan, düşünüp ondan ders alır,

ona yabancılaşan ise bir zavallı biçare olarak kalır;

böylesi, (öteki dünyada) büyük ateşe atılacak

ve orada ne ölecektir ne de diri kalacak.

(Bu dünyada) arınmayı başaran ise, (öteki dünyada) mutluluğa ulaşır,

ki böylesi, Rabbinin ismini hatırlayan ve (O'na) ibadet edendir.

Ama hayır, (ey insanlar,) siz bu dünya hayatını tercih edersiniz,

oysa gelecek hayat daha iyi ve daha kalıcıdır.

Gerçek şu ki, (bütün) bunlar, geçmiş vahiylerde (bildirilmiş)tir.

İbrahim ve Musa'ya indirilen vahiylerde.