(Her şeyden) yüce olan Rabbinin adını tesbih et.

Yaratan ve biçim veren.

Takdir eden ve yol gösteren.

Merayı/otlağı çıkaran.

Ve onu kuru ota çeviren O’dur.

Sana (Kur’an’ı) okutacağız, sen de unutmayacaksın.

Allah’ın dilediği dışında.. Çünkü O, açıktakini de gizli olanı da bilir.

Kolay olması için seni başarılı kılacağız.

O halde, öğüt/uyarı fayda verecekse öğüt ver.

Korkan öğüt alacaktır.

İsyankar olan ondan kaçar.

O, büyük ateşe girecektir.

Orada ne ölür; ne de yaşar.

Arınan kurtuluşa ermiştir.

Rabbinin adını anıp, namaz kılan.

Siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Ahiret ise daha iyi ve kalıcıdır.

Bu, evvelkilerin sahifelerinde de (yazılıdır.)

İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde.