Rabbinin yüce adını tesbih et (O'nun eksikliklerden uzak olduğunu an).

O ki (her şeyi) yarattı, düzenledi.

Ve O ki herşeyin miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi.

Ve O ki otlağı çıkardı,

Sonra da onu kupkuru, siyah bir çöpe çevirdi.

Sana (Kur'ân'ı), okutacağız, unutmayacaksın.

Yalnız Allâh'ın dilediğini unutursun. O, açığı da bilir, gizli olanı da.

Seni en kolay yola muvaffak edeceğiz.

O halde eğer hatırlatmak yarar verirse hatırlat, öğüt ver.

(Allah'a) Saygılı olan hatırlar (öğüt alır).

Bahtsız olan da ondan kaçınır.

O da en büyük ateşe girer.

Sonra orada ne ölür, ne de yaşar.

Doğrusu, mutluluğa ermiştir zekât veren;

Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Ama siz, şu yakın hayâtı yeğliyorsunuz.

Oysa âhiret daha iyi ve daha kalıcıdır.

Bu (hükümler), elbette ilk sahifelerde de vardı:

İbrâhim'in ve Mûsâ'nn sayfalarında.