Yüce Rabbinin ismini kusurdan ve ortaktan tenzih et.

O Rabbin ki yarattı, düzene koydu.

O Rabbin ki kaderini çizdi, yol gösterdi.

O Rabbin ki, yerden yeşillikleri çıkardı,

Sonra onu kapkara bir curufa çevirdi.

Biz sana Kur'ân'ı okutacağız; unutmayacaksın:

Allah'ın dilediği müstesna. O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.

Biz seni en kolay yola ileteceğiz.

Sen öğüt ver-öğüt fayda verecekse.

Allah'tan korkan öğüt alır.

Bedbaht olan da ondan kaçınır.

O, ateşin büyüğüne girecek olandır.

Ne ölür, ne de yaşar orada.

Kurtuluşa erdi arınan,

Ve Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Oysa âhiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Bunlar evvelki sayfalarda da vardı:

İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında.