(Ey Rasûlüm, besmele getirerek) Rabbinin adı ile (Kur’an’ı) oku ki, (her şeyi) o yarattı.

İnsanı bir kan pıhtısından yarattı.

Oku... Senin Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir.

Ki O, kalem ile (yazıyı) öğretti,

İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder,

Kendini (sahib olduğu mal ile Allah’dan) müstağni görmekle...

Muhakkak ki, (ey insan!) Nihayet Rabbinedir dönüş.

(9-10) Gördün mü, namaz kıldığı zaman peygamberi yasaklayanı.

(9-10) Gördün mü, namaz kıldığı zaman peygamberi yasaklayanı.

(11-12) Ya o peygamber hidayet üzere ise; ya da takvâ ile emrediyorsa!...

(11-12) Ya o peygamber hidayet üzere ise; ya da takvâ ile emrediyorsa!...

(13-14) O (Kâfir Ebu Cehil de Kur’anı) yalanlıyor ve (imandan) yüz çeviriyorsa; bilmedimi ki Allah, (o kâfirin yaptıklarını) görüyor, (cezasını verecektir)!...

(13-14) O (Kâfir Ebu Cehil de Kur’anı) yalanlıyor ve (imandan) yüz çeviriyorsa; bilmedimi ki Allah, (o kâfirin yaptıklarını) görüyor, (cezasını verecektir)!...

(Peygamberi namazdan alıkoymak isteyen kâfir Ebu Cehil, teşebbüs ve düşüncelerinden) vazgeçsin. Celâlim hakkı için, eğer (aklını başına alıb) vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden yakalayıb (ateşe) sürükleyeceğiz:

Yalancı, günahkâr perçeminden...(Perçem sahibi o yalancı müşriki sürükleyib cehenneme atacağız).

O vakit, (kendisine yardım için) taraftarlarını çağırıb toplasın.

Biz, (onu cehenneme atsınlar diye) Zebani’leri çağıracağız.

Hayır, (Ebu Cehilin yolu sapıktır). Sakın onu dinleme, secdene (namazına) devam et de (Rabbinin rahmetine) yaklaş; (Ey Rasûlüm!) (*) * Dikkat!.. Secde âyetidir.