Yaratan Rabbinin adıyla oku !

O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.

Oku! Rabbin, karşılıksız iyilik ve ihsan sahibidir.

O ki, kalem ile öğretti.

İnsana bilmediğini öğretip belletti.

(6-7) Hayır, hayır; (Allah'a her an muhtaç bulunduğunu unutma). Doğrusu insan kendini zengin görünce azar.

(6-7) Hayır, hayır; (Allah'a her an muhtaç bulunduğunu unutma). Doğrusu insan kendini zengin görünce azar.

Şüphesiz ki dönüş ancak Rabbınadır.

(9-10) Namaz kılan bir kulu, ondan alıkoyanı gördün mü ?

(9-10) Namaz kılan bir kulu, ondan alıkoyanı gördün mü ?

Baksan ya, bu (kul) doğru yol üzerinde bulunuyorsa,

Veya takva (Allah'tan saygı ile korkup kötülüklerden alıkoymak) ile emrediyorsa...

Baksan ya, o (alıkoymak isteyen) yalanlıyor ve arka çeviriyorsa ;

Allah'ın (her şeyi) gördüğünü bilmiyor mu ?

(15-16) Hayır, hayır; o bu tutumundan vazgeçmezse, elbette onu alnından tutup, o yalancı günahkâr alından (Cehennem'e sürükleyeceğiz).

(15-16) Hayır, hayır; o bu tutumundan vazgeçmezse, elbette onu alnından tutup, o yalancı günahkâr alından (Cehennem'e sürükleyeceğiz).

Artık o yandaşlarını çağırsın.

Biz de zebanileri çağıracağız.

Sakın ona uyma. Secde et ve yaklaş!.