Yaratan Rabbinin adıyla oku!

O, insanı pıhtılaşmış kandan (alak'tan) yarattı.

(3-5) Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

(3-5) Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

(3-5) Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

(6-7) Ama, insanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder.

(6-7) Ama, insanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder.

Dönüş şüphesiz Rabbinedir.

(9-10) Sen, namaz kılan kulu bundan menedeni gördün mü?

(9-10) Sen, namaz kılan kulu bundan menedeni gördün mü?

(11-13) Söyle bakalım, o kul doğru yolda giden veya Allah'a karşı gelmekten sakınmayı buyuran bir kimse olsun; veya söyle, yalanlayıp yüz çeviren birisi olsun

(11-13) Söyle bakalım, o kul doğru yolda giden veya Allah'a karşı gelmekten sakınmayı buyuran bir kimse olsun; veya söyle, yalanlayıp yüz çeviren birisi olsun

(11-13) Söyle bakalım, o kul doğru yolda giden veya Allah'a karşı gelmekten sakınmayı buyuran bir kimse olsun; veya söyle, yalanlayıp yüz çeviren birisi olsun

Allah'ın her şeyi görmekte olduğunu bilmez mi?

Ama bundan vazgeçmezse, and olsun ki, onu perçeminden,

Yalancı ve günahkar perçeminden cehenneme sürükleriz.

O zaman, kafadarlarını çağırsın,

Biz de zebanileri çağıracağız.

Sakın ona uyma; sen secde et, Rabbine yaklaş.