Oku ismiyle o rabbının ki yarattı

İnsanı bir alaktan yarattı

Oku, o keremine nihayet olmıyan rabbındır

Kalem ile öğreten de

O insana bilmediği şeyleri öğretti

Sakın okumamak etme, çünkü insan muhakkak tuğyan eder

Kendini müstağni görmekle

Her halde nihayet rabbınadır dönüş

Baksan a o nehyedene

Bir kulu namaz kıldığında

Baksan a o hidayet üzere giderse

Yâhud takva ile emrederse fenâ mı?

Baksan a tekzîb eder, aksine giderse iyi mi?

Her halde Allahın görüyorduğunu bilmiyor mu?

Sakın, Celâlim hakkı için eğer (akıllanıp) vazgeçmezse muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı

Yalancı, câni bir alnı

O vakıt çağırsın o kurultayını, meclisini

Biz, çağıracağız zebanileri

Sakın onu dinleme de secde et ve yaklaş