Yaratan rabbin adıyla oku.

O insanı bir alaktan yarattı.

Oku, rabbin en büyük kerem sahibidir;

Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

İnsana bilmediğini öğretti.

Hayır gerçekten insan, azar.

Kendini müstağni gördüğünden.

Şüphesiz, dönüş yalnızca rabbinedir.

Engellemekte olanı gördün mü?

Namaz kıldığı zaman bir kulu.

Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,

Ya da takvayı buyurduysa.

Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.

O, Tanrı'nın gördüğünü bilmiyor mu?

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

O yalancı, günahkar olan alnından.

O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.

Biz de zebanileri çağıracağız.

Hayır; ona boyun eğme (rabbine) secde et ve yakınlaş.