Yaratan Rabbının adıyla oku.

O; insanı pıhtılaşmış kandan yarattı.

Oku, Rabbın nihayetsiz kerem sahibidir.

Ki O, kalemle öğretti.

İnsana bilmediğini öğretmiştir.

Hayır; insan azgınlık eder.

Kendini müstağni gördüğü için.

Dönüş, şüphesiz ancak Rabbınadır.

O yasaklayanı gördün mü?

Bir kulu, namaz kılarken?

Gördün mü; ya o kul doğru yolda ise?

Veya takvayı emrettiyse?

Gördün mü; ya yalan saydı ve yüz çevirdi ise?

Bilmez mi ki; Allah gerçekten görmektedir?

Ama bundan vazgeçmezse; andolsun ki; onu alnından tutup sürükleriz.

Yalancı, günahkar alnından.

Öyleyse topluluğunu çağırsın dursun.

Biz de zebanileri çağırırız.

Sakın, sen ona uyma. Secde et ve yaklaş.