Yaratan Rabbinin İsmi ile oku.

İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı.

Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir.

Ki O, kalem ile öğretti.

İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar.

Kendini müstağni görmesi (Allah’a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle.

Muhakkak ki dönüş Rabbinedir.

Nehyedeni (men edeni) gördün mü?

Bir kulu namaz kıldığı zaman.

Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise.

Veya takvayı emretti ise.

Sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise?

Allah’ın (onu) gördüğünü bilmiyor mu?

Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).

Yalancı günahkâr alın.

Haydi, meclisini (yardımcılarını) çağırsın.

Biz yakında zebanileri çağıracağız.

Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah’a) yakın ol!