Oku yaratan Rabbin adına,

insanı bir yumurta hücresinden yaratan!

Oku, çünkü Rabbin Sonsuz Kerem Sahibidir,

(insana) kalemi kullanmayı öğretendir,

insana bilmediğini belleten!

Gerçek şu ki insan fütursuzca azar,

ne zaman kendini yeterli görse:

oysa, herkes eninde sonunda Rabbine dönecektir.

Hiç düşündün mü şu engellemeye kalkışanı

(Allah'ın) bir kulu(nu) namazdan?

Hiç düşündün mü o doğru yolda mıdır,

ya da Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yüklü mü?

Hiç düşündün mü onun hakikati yalanla(ma)yabileceğini ve sırtını (ona) dön(mey)ebileceğini?

O bilmez mi ki Allah (her şeyi) görür?

Hayır, eğer vazgeçmezse, onu alnından tutup sürükleyeceğiz,

o yalancı, isyankar alnından!

Bırak, kendi aklının (asılsız, düzmece) tavsiyelerini (yardımına) çağırsın,

(o zaman) Biz de semavi azap güçlerini çağırırız!

Hayır, ona kulak verme, ama (Allah'ın huzurunda) yere kapan ve (O'na) yakınlaş!