-Oku! Yaratan Rabbinin adıyla..

İnsanı alaktan yaratan..

-Oku! Rabbin, en cömerttir.

Kalemle öğreten..

İnsana bilmediğini öğretendir.

-Hayır! Şüphesiz insan azgınlık ediyor.

Kendisini ihtiyaçsız görmekle ..

Oysa, dönüş Rabbinedir.

-Engelleyeni gördün mü?

Kulu, namaz kılarken..

Gördün mü? Eğer hidayet üzerinde ise,

Veya takvayı emrettiyse?

-Gördün mü? Eğer, yalanlamış ve yüz çevirmişse,

-Allah’ın gördüğünü bilmiyor mu?

-Hayır! Eğer son vermezse, elbette perçeminden yakalayıp, sürükleriz.

Yalancı, günahkar perçeminden.

-Haydi çağırsın çetesini/meclisini.

Çağıracağız zebanileri..

-Hayır! ona itaat etme! Secde et ve yaklaş!