Oku Rabb'inin ismiyle ki sizi O yarattı.

O, insanı bir alak'tan yarattı.

Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;

Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

İnsana bilmediğini öğretti.

Hayır; gerçekten insan, azar.

Kendini müstağni gördüğünden.

Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.

Engellemekte olanı gördün mü?

Namaz kıldığı zaman bir kulu.

Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,

Ya da takvayı emrettiyse.

Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.

O, Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

O yalancı, günahkâr olan alnından.

O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.

Biz de zebanileri çağıracağız.

Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.