Yaratan Rabbinin adıyla oku.

O insanı bir kan pıhtısından yarattı.

Oku, çünkü Rabbinin lütuf ve cömertliği sonsuzdur.

Kalemle yazmayı öğreten Odur.

İnsana bilmediklerini öğreten Odur.

(6-7) Heyhat! İnsan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir.

(6-7) Heyhat! İnsan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir.

Oysa dönüş Rabbinedir.

(9-10) Gördün mü namaz kılacak olan kulu bundan alıkoyanı?

(9-10) Gördün mü namaz kılacak olan kulu bundan alıkoyanı?

Gördün mü o kâfiri? Ya onun engellediği kimse doğru yolda ise?

Ya kötülükten sakınmaya teşvik ediyorsa?

Gördün mü o kâfiri? Eğer o yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa,

Allah'ın onu gördüğünü bilmez mi?

Hele bir vazgeçmesin, onu alnından yakalarız:

O yalancı, günahkâr alnından.

Çağırsın taraftarlarını!

Biz de zebanileri çağıracağız.

Sakın, sen ona aldırma; secde et ve yaklaş.