Andolsun takım yıldızlarla dolu olan göğe,

vadedilen kıyamet gününe.

Kıyamet günü hazır olanlara ve o gün görülecek acaip şeylere veya peygambere ve ümmetine veya son peygamberin ümmetine ve diğer ümmetlere veya peygamberlerden her biri ve ümmetlerine andolsun ki;

Kahrolsun yerde hendekler kazıp müslümanları yakmak için ateş yakanlar.

Öylesine ateş ki, alev alev yanar.

Hani o zalimler ateşin başında oturup,

mü'minlere yaptıkları azap ve işkenceyi seyrederlerdi.

O mü'minlerden ancak güçlü ve övgüye layık olan Allah'a inanıyorlar diye intikam alıyorlardı.

O Allah ki, göklerin ve yerin hakimiyeti, saltanat ve idaresi O'nundur ve O Allah herşeye şahittir.

O kimseler ki inanan erkek ve kadınlara dinlerinden dönmeleri için işkencede bulundular, sonra da bu yaptıklarından dolayı tevbe etmediler. Onlar için cehennem azabı vardır ve çok yakıcı azap onlar içindir.

Şüphesiz ki iman edip doğru dürüst işler işleyenlere, içerisinden ırmaklar akan cennetler vardır. En büyük kurtuluş da budur.

Şüphesiz Rabbinin yakalaması son derece çetindir.

O'dur insanı yoktan var eden ve sonra yeniden hayata getiren.

O mü'min kullarının günahlarını bağışlayan ve kendisine itaat eden dostlarını çok sevendir.

Arşın sahibi olup yüceler yücesidir.

Her istediğini yapabilen O'dur.

Günahkar orduların kıssasından haberin var mı?

Firavun ve Semûd kavmi nasıl da yok olup gittiler.

Doğrusu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler zaten yalanlamaya dalmışlardır.

Allah yaptıkları işin ardından onları çepeçevre kuşatmıştır yani onlar her an Allah'ın gücü kapsamındadırlar.

Daha doğrusu inkârcıların yalanladıkları o kitap çok şerefli bir Kur'ân'dır.

Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır.