Andolsun burçlar sahibi göğe,

O vaadedilen güne,

Şahide ve şahit olunana. [1]

Kahrolsun o hendek ashabı. [2]

Tutuşturucu yakıt dolu ateş (hendeğinin)

O zaman onlar o (ateş hendeği)nin başında oturmuşlardı.

Ve mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Onlardan sırf yüce ve övgüye layık olan Allah'a iman etmelerinden dolayı öç alıyorlardı.

O (Allah) ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şahittir.

Gerçekten mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya; onlar için cehennem azabı vardır. Yine onlar için yakıcı ateş azabı vardır.

Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

Doğrusu Rabbinin yakalaması pek şiddetlidir.

İlkin var eden, sonra yeniden dirilten O'dur.

O, çok bağışlayan, çok sevendir.

Arş'ın sahibidir; pek yücedir.

İstediğini yapandır.

O orduların haberi sana geldi mi?

Firavun'un ve Semud'un.

Doğrusu inkar edenler bir yalanlama içindedirler.

Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

Gerçek şu ki o, şerefli bir Kur'an'dır.

Levh-i Mahfuz'dadır.