Kasem olsun, burçlar sahibi semâya,

O vaad edilen güne (kıyamete),

Cumaya ve arefe gününe ki,

(Eski devirlerde müminlere çeşitli eziyetler yapan ve) Ashab-ı Uhdûd (diye adlanan kavim lânet edildiği gibi, Mekke müşrikleri de) lânetlenmiştir.

İşkenceleri (Uhdûd’un), alevli ateştendi.

O vakit, (o zalim kâfirler) ateşin etrafında oturmuştular;

Ve müminlere yaptıklarına, (onları yakmalarına) şahid bulunuyorlardı.

Müminlere kızdıkları da, ancak Azîz, Hamîd olan Allah’a iman etmeleri idi.

O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur; ve Allah her şeye şahiddir.

Muhakkak ki, mümin erkeklerle mümin kadınlara eziyet edenler, sonra da tevbe etmiyenler (var ya), işte onlara cehennem azabı var ve onlara yangın azabı var...

İman edib salih ameller işliyenlere gelince; onlara (ağaçları ve evleri) altından ırmaklar akar cennetler var. İşte büyük kurtuluş budur... (*) Dikkat! Secde âyetidir.

Gerçekten Rabbinin (zalimleri azabla) yakalayıvermesi çok şiddetlidir.

Çünkü O, (mahlûkâtı yoktan var edib) yaratır ve, (sonra öldürüb tekrar) diriltir.

Bununla beraber O, Gafûr’dur = tevbe edenleri bağışlayandır. Vedûd’dur = itaatkârları sevendir.

Arşın sahibidir, Mecîd’dir = zâtında ve sıfatında pek büyüktür.

Dilediğini hemen yapandır.

(Ey Rasûlüm) geldi ya sana haberleri (o kâfirler topluluğu) orduların:

Firavun’un ve Semûd’un... (Bunların, peygamberlerini tekzib edişlerini ve sonunda helâk edilişlerini biliyorsun. O halde sen müşriklerin eziyetlerine sabret ve onları böyle bir akıbetle korkut).

Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.

Halbuki, Allah (kendilerini, ilim ve kudreti ile) arkalarından kuşatmıştır.

(Onlar Kur’an’ı inkâr ededursunlar), doğrusu o çok şerefli bir Kur’an’dır.

Bir Levh-i Mahfûz’dadır. (tahrif ve tağyirden korunmuştur).