Kendinde burçlar (takım yıldızlar) taşıyan göğe and olsun,

Va'dedilen güne (Kıyamet gününe) and olsun,

Ve şâhid olana ve şâhid olunana da and olsun ki,

Uhdûdlular lanetlendiler..

Alev alev yanan ateş,

Hani ya onlar ateşin çevresinde oturmuşlardı. .

Onlar, mü'minlere yaptıklarına şâhid oluyorlardı.

Onların en çok kızıp intikam almak istedikleri ise, O çok güçlü, çok üstün, O çok övülmeye lâyık Allah'a imân edenlerdi.

O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şâhiddir.

O kimseler ki, inanan erkek ve kadınlara (dinlerinden dönmeleri için) işkencede bulundular, sonra da (bu yaptıklarından dolayı) tövbe etmediler ; onlar için Cehennem azabı vardır; o çok yakıcı azâb onlar içindir

Şüphesiz ki, imân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlara, altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır. İşte bu, büyük bir kurtuluştur.

Şüphesiz ki Rabbin tutup kahretmesi çok şiddetlidir.

Doğrusu O, önce yoktan başlatıp var kılar; sonra da öldürüp yeniden geri çevirir.

O, çok bağışlayandır, çok sevilen ve sevendir.

Yüce şerefli, şanlı Arş'ın sahibidir.

İrâde ettiğini kusursuz yapandır.

(17-18) Fir'avn ve Semûd askerlerinin haberi sana geldi ya..

(17-18) Fir'avn ve Semûd askerlerinin haberi sana geldi ya..

Hayır, hayır; o küfredenler durmadan (Hakk'ı) yalanlamakta..

Allah ise onları arkalarından kuşatmıştır.

Hayır, (gerçek onların iddia ettiği gibi değildir), bu (Kitap) çok şanlı şerefli Kur'ândır.

Levh-i Mahfûz'dadır.