Andolsun galaksiler sahibi göğe.

Söz verilen güne,

Ve tanığa da tanık olunana da andolsun.

Kanyon halkına yazıklar olsun.

Tutuşturulmuş ateşin-

Başında oturmuşlar,

Ve inananlara yaptıkları işkenceyi seyrediyorlar.

İnananlardan nefret ediyorlardı. Sadece, onlar Üstün ve Övgüye layık olan ALLAH'a inandıkları için...

Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Ve ALLAH herşeye Tanıktır.

İnanan erkeklere ve kadınlara zulüm ve işkencede bulunan ve daha sonra tevbe etmeyenler cehennem azabını haketmişlerdir. Onlar için yakıcı bir azap vardır.

İnanan ve erdemli davrananlar ise içlerinden ırmaklar akan cennetleri haketmişlerdir. Büyük başarı budur.

Doğrusu, Rabbinin yakalaması pek çetindir.

Başlatan ve tekrarlayan O'dur.

O Bağışlayandır, Sevendir.

Şanlı yönetimin sahibidir.

Dilediğini yapandır.

Orduların tarihinden haberin var mı?

Firavun'un, Semud'un?

İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.

ALLAH onları arkalarından kuşatmıştır.

Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır.

Korunmuş bir ana levhadadır.