O Semai zatilbüruca

Ve o yevmi mev'uda

Ve şâhide ve meşhûda kasem olsun

Tel'ıyn edildi sahibleri o uhdudun

O çıralı ateşin

O vakıt ki üzerine oturmuştular

Mü'minlere yaptıklarına karşı şâhid de oluyorlardı

Onlardan kızdıkları da yalnız azîz, hamîd olan Allaha iyman etmeleri idi

Ki bütün Semavât ve Arz mülkü onundur ve Allah, her şey'e şâhiddir

O kimseler ki mü'minîn ve mü'minâta fitne yapmışlar, sonra da tevbe etmemişlerdir muhakkak artık onlara Cehennem azâbı var ve onlara yangın azâbı vardır

O kimseler ki iyman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, muhakkak onlara altından ırmaklar akar Cennetler var, işte o büyük kurtuluşdur

Hakîkat rabbının tutuşu şediddir

Çünkü o hem mübdî hem muîddir

Onunla beraber gafurdur, çok sevgili (vedud)dur

Arşın sahibi, şanlı (mecîd)dir

Dilediğini yapar (fa'alün limâ yürîd)dir

geldi ya, sana kıssası o orduların (o cünudun)

Fir'avnin ve Semudün

Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibde

Halbuki Allah arkalarından kuşatmış

Fakat o şanlı bir Kur'andır

Bir Levh-ı Mahfuz'da.