Burçları olan göğe.

Vaad edilen güne.

Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki.

Hendekleri hazırlayanların canı çıksın.

Bol yakıtı olan ateşi oralara dolduranların.

Hani onlar hendeklerin başında oturuyorlardı.

Müminlere yaptıkları işkenceleri seyrediyorlardı.

Müminlerden öç almalarının tek sebebi aziz, övgüye lâyık Allah'a inanmalarıydı.

O Allah ki göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a. Allah herşeye şahittir.

İnanmış erkek ve kadınlara işkence edip, sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler, var ya. Şüphesiz onlar için cehennem azabı vardır. Yakıp kavuran azap ta onlaradır,

inananlar ve iyi işler yapanlar için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

Doğrusu Rabbinin yakalaması şiddetlidir.

İlk yaratan ve tekrar yaratacak olan da O'dur.

O, bağışlayan ve sevendir.

Arş'ın sahibidir, yücedir.

İstediğini yapandır.

Sana orduların haberi geldi mi?

Firavun ve Semud'a ait orduların.

Doğrusu kâfirler bir yalanlama içindedirler.

Halbuki Allah onları artlarından kuşatmıştır.

Aksine, o şerefli bir Kur'an'dır.

Korunan bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)'dır.