Burçları olan göğe andolsun,

O vadedilen güne,

Şahid olana (görene) ve şahit olunana (görülene).

Kahrolsun Ashab-ı Uhdud.

'Tutuşturucu yakıt dolu o ateş',

Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.

Ve inançlılara yaptıklarını seyrediyorlardı.

Onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan', öğülen Tanrı'ya inandıklarından dolayı intikam alıyorlardı.

Ki O (Tanrı), göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Tanrı, her şeyin üzerinde şahid olandır.

Gerçek şu ki, inançlı (erkek)lerle inançlı (kadın)lara işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azab onlaradır.

Şüphesiz inanıp salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.

Doğrusu, rabbinin 'zorlu yakalayışı' şiddetlidir.

Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

O, çok bağışlayandır çok sevendir.

Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce)dir.

Her dilediğini yapıp gerçekleştirendir.

Orduların haberi sana geldi mi?

Firavun ve Semud (ordularının)?

Hayır, küfredenler (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Tanrı ise, onları arkalarından sarıp kuşatmıştır.

Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kurandır;

Levh-i Mahfuz'dadır.