Andolsun yıldızlarla donatılmış göğe.

Ve o vaat edilen güne.

Ve şahit olana (görene) ve şahit olunana (görülene).

Lanet olsun O hendek sahiplerine (Ashab-ı Uhdûd'a).

Tutuşturucu yakıt dolu o ateş ehline!

Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.

Onlar müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Müminlerden öç almalarının tek sebebi güçlü, övgüye lâyık Allah'a inanmalarıydı.

Göklerin ve yerin mülkünün kendisine ait olduğu (Allah'a inanmalarıydı) ve Allah her şey üzerine şahittir.

Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar sonra da tevbe etmeyenler (yok mu), işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlar içindir.

Şüphesiz iman edip de salih amellerde bulunanlar (var ya), onlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

Ki doğrusu, Rabbinin zorlu yakalayışı şiddetlidir.

Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

Yüce egemenlik tahtının sahibidir.

Her dilediğini yapıp gerçekleştirendir.

Orduların haberi sana geldi mi?

Firavun ve Semud (ordularının)?

Hayır! Küfre sapanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Allah ise, onları çepeçevre sarıp kuşatmıştır.

Hayır! O (Kitap), azamet sahibi bir Kur'an'dır.

Levh-i Mahfuz'da (yazılı) bulunmaktadır.