(1-2) Andolsun burçlar sahibi olan göğe. Ve mev'ud olan güne.

(1-2) Andolsun burçlar sahibi olan göğe. Ve mev'ud olan güne.

(3-4) Ve şehâdet eden ve şehâdet olunana. Hendeklerin sahipleri mel'un bulunmuştur.

(3-4) Ve şehâdet eden ve şehâdet olunana. Hendeklerin sahipleri mel'un bulunmuştur.

(5-6) Şiddetli tutuşturulmuş ateş (sahipleri). O vakit ki, onlar onun üzerine oturucu idiler.

(5-6) Şiddetli tutuşturulmuş ateş (sahipleri). O vakit ki, onlar onun üzerine oturucu idiler.

(7-8) Ve onlar, mü'minlere yapar olduklarını seyrediciler idi. Ve bunlardan intikam almaları da, bunların azîz, hamîd olan Allah'a imân etmiş olmalarından başka bir şey için değildi.

(7-8) Ve onlar, mü'minlere yapar olduklarını seyrediciler idi. Ve bunlardan intikam almaları da, bunların azîz, hamîd olan Allah'a imân etmiş olmalarından başka bir şey için değildi.

O (Allah'a) ki, göklerin ve yerin mülkü O'na aittir ve Allah her şey üzerine şahittir.

Muhakkak o kimseler ki, mü'minleri ve mü'mineleri belaya düşürmüşlerdir, sonra da tevbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve onlar için yangın azabı vardır.

Şüphe yok ki, imân etmiş ve sâlih sâlih amellerde bulunmuş kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur.

Şüphesiz ki Rabbinin kavrayıp tutuşu pek şiddetlidir.

Muhakkak ki O'dur, bidâyeten yaratır ve iade eder olan O'dur.

Ve çok bağışlayan, çok seven O'dur.

Arş'ın Azîmüşşan sahibidir.

Dilediğini hakkıyla yapandır.

(17-18) Sana o orduların haberi geldi mi? Fir'avun ile Semûd'un (haberi)?

(17-18) Sana o orduların haberi geldi mi? Fir'avun ile Semûd'un (haberi)?

Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.

Halbuki Allah, arkalarından kuşatıcıdır.

Hayır o, (tekzîb ettikleri) şeref ve kadri pek büyük olan bir Kur'an'dır.

Mahfûz olan bir levhadadır.