Burçlar sahibi göğe andolsun..

Ve vaad edilen güne..

Şahid olana ve şahid olunana..

Kahrolsun hendek sahipleri!

Tutuşturulmuş ateş,

Kenarında oturmuşlar.

Müminlere yaptıklarını seyretmekteler.

Onlardan sadece, Aziz ve Hamid olan Allah’a iman ettikleri için intikam alıyorlar.

Göklerin ve yerin hakimiyeti kendisinin olan... Her şeye şahid olan Allah’a..

Erkek ve kadın mü’minleri ateşe atıp, sonra da tevbe etmeyenlere, onlara cehennem azabı vardır. Onlara yakıcı azap vardır.

İman edip, doğruları yapanlara, onlara alt tarafından ırmaklar akan cennetler var. İşte bu büyük kurtuluş ..

Şüphesiz Rabbinin yakalayışı ise çok şiddetlidir.

İlk defa yaratan ve tekrar diriltecek olan O’dur.

Çok bağışlayıcı ve (müminleri) çok seven O’dur.

Yüce arşın sahibi.

Ne dilerse yapandır.

-Sana o orduların haberi gelmedi mi?

Firavun ve Semud’un?

Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.

Allah ise onların arkasındadır. Onları kavramıştır.

-Hayır, o şerefli Kur'an'dır.

Levh-i Mahfuz’dadır.