Burçları olan göğe andolsun,

O vadedilen güne,

Şahid olana (görene) ve şahid olunana (görülene) .

Kahrolsun Ashab-ı Uhdûd

'Tutuşturucu yakıt dolu o ateş,'

Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.

Ve mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Kendileri onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan,' öğülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.

Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah (c.c.) her şeyin üzerinde şahid olandır.

Gerçek şu ki, mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar sonra da tevbe etmeyenler (yok mu); işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azab onlar içindir.

Şüphesiz iman edip de salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.

Doğrusu, Rabbinin 'zorlu yakalayışı' şiddetlidir.

Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce) dir.

Her dilediğini yapıp gerçekleştirendir.

Orduların haberi sana geldi mi?

Firavun ve Semûd (ordularının)?

Hayır; küfretmekte olanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Allah ise, onları arkalarından sarıp kuşatmıştır.

Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kur'an'dır;

Levh-i Mahfuz'dadır.