And olsun burçlarla dolu göğe,

Ve vaad olunan güne,

Ve şahitlik edene ve hakkında şahitlik edilene.

Uhdud Ashabı kahrolsun!

(5-6) Tutuşturdukları ateşle dolu hendeklerin karşısına otururlar,

(5-6) Tutuşturdukları ateşle dolu hendeklerin karşısına otururlar,

Ve mü'minlere yaptıkları işkenceyi seyrederlerdi.

Onlardan intikam almalarının nedeni, o mü'minlerin, kudreti herşeye üstün olan ve her türlü övgüye lâyık bulunan Allah'a iman etmelerinden başka birşey değildi.

O Allah ki, göklerin ve yerin egemenliği Onundur. Ve Allah herşeye şahittir.

Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara işkence eden ve bundan tevbe etmemiş olanlar için Cehennem azabından başka bir de yangın azabı vardır.

İman eden ve güzel işler yapanlar için ise, altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır. Asıl büyük bahtiyarlık işte budur.

Gerçek şu ki, Rabbinin yakalaması pek şiddetlidir.

Önce yaratan da Odur, sonra dirilten de.

O çok bağışlayıcıdır; kullarını seven ve sevilmeye lâyık olandır.

Arş'ın sahibidir, şanı yücedir.

Dilediğini dilediği gibi yapar.

Sana haberi geldi mi orduların:

Firavun ile Semud'un?

İnkâr edenler bir yalanlayış içindeler.

Allah ise onları arkalarından kuşatmıştır.

Doğrusu, bu şânı pek yüce Kur'ân'dır.

O Levh-i Mahfuzda korunmuştur.