Andolsun, kuşluk vaktine.

Ve sükuna erdiğinde geceye.

Rabbın seni ne terk etti, ne de darıldı.

Ahiret, elbette senin için dünyadan daha hayırlıdır.

Şüphesiz Rabbın, sana verecek ve sen, hoşnud olacaksın.

O; seni öksüz bulup da barındırmadı mı?

Seni şaşırmış bulup da doğru yola eriştirmedi mi?

Seni fakir bulup da zenginleştirmedi mi?

O halde sakın yetime kahretme.

Ve bir şey isteyeni azarlama.

Rabbının nimetine gelince ondan sözet.