Ha, Mim.

Apaçık olan kitaba andolsun.

Gerçekten biz onu mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik, gerçekten biz uyarıp korkutanlarız.

Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir.

(Kur'an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

(Kur'an) Rabbinden bir rahmettir. Şüphesiz O işitendir, bilendir.

Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız, (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

O'ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir ve geçmiş babalarınızın da Rabbidir.

Hayır, onlar bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.

Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle.

(Bu duman) İnsanları sarıp kuşatıverir. İşte bu, acıklı bir azaptır.

“Rabbimiz! Azabı üstümüzden açıp gider; çünkü biz (artık) iman edicileriz.”

Onlar için hatırlayıp uyanmak nerede? Oysa onlara, (hakikatleri) açıklayıcı bir peygamber gelmişti.

Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: “(Bu,) Öğretilmiş bir delidir!”

Biz sizden bu azabı biraz açıp gidereceğiz; (ama yine inkâra) dönecek olanlarsınız siz.

Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacılarız.

Şüphesiz biz kendilerinden önce, Firavun'un kavmini de denemeden geçirmiştik ve de onlara yüce bir peygamber gelmişti.

“Allah'ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben sizin için güvenilir bir peygamberim (demişti).”

“Allah'a karşı büyüklenmeyin; hiç şüphesiz ben size apaçık bir delil getirdim.”

“Ve doğrusu sizin beni taşa tutmanızdan; benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olana sığınırım.”

“Eğer siz bana iman etmiyorsanız, bu durumda benden kopup ayrılın.”

Sonunda Rabbine, “Gerçekten bunlar, suçlu günahkâr bir kavimdir” diye dua etti.

(Allah dedi ki:) “Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak (sonuçta) takip edilmişler olacaksınız.”

“Denizi açık bırak. Doğrusu onlar, suda boğulacak bir ordudur.”

Onlar geride nice bahçeler, pınarlar bıraktılar.

(Nice) Ekinler, yüce konaklar.

Ve içinde sefa sürdükleri nice nimet.

İşte böyle, biz bunları başka bir kavime miras olarak verdik.

Onlar için ne gök, ne yer ağladı ve onlar (azabı) ertelenenler de olmadı.

Şüphesiz biz İsrail oğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.

Firavun'dan (kurtardık). Şüphesiz o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.

Şüphesiz biz onları bir ilim üzere âlemlere karşı üstün kıldık.

Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.

Şüphesiz bunlar (Mekke müşrikleri) ise (şöyle) diyorlar:

“(Tek gerçek) Bizim yalnızca bu ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz” (diyorlar).

“Eğer (bu söylediklerinizde) doğru sözlüyseniz, o halde babalarımızı getirin bakalım!”

Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar suçlu günahkârlardı.

Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları eğlenenler olarak diye yaratmadık.

Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler.

Şüphesiz o (hak ve batılı) ayırma günü, hepinizin belirlenmiş vaktidir.

O gün bir dost bir dostu hiçbir şeyden müstağni kılamaz ve onlar yardım da olunmazlar.

Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O üstün güç sahibi olandır, esirgeyendir.

Doğrusu o zakkum ağacı.

Günahkâr olanın yemeğidir.

Maden eriyiği gibi, karınlarda kaynar durur.

Kaynar suyun kaynaması gibi.

“Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyip atın.”

“Sonra kaynar su azabından başının üstüne dökün;”

“(Azabı) Tat; sen, (hani) güçlü ve yüceydin!”

“Gerçekten bu (ateş), sizin kuşkuya kapılmakta olduğunuz şeydir.”

Takva sahipleri (var ya), şüphesiz onlar güvenli bir makamdadırlar.

Cennetlerde ve pınarlarda.

Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler) giyinirler, karşılıklı olarak (otururlar).

İşte böyle ve biz onları beyaz tenli iri gözlülerle evlendiririz.

Orada emin oldukları bir halde her türlü meyveden istemektedirler.

Orada, ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar. Ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur.

(Bunların hepsi) Senin Rabbinden bir lütuftur ve işte büyük kurtuluş da budur.

Belki onlar hatırlayıp kendilerine gelirler diye biz onu (Kur'an'ı), senin dilinle kolaylaştırdık.

Artık gözet, şüphesiz onlar da gözeticilerdir.