Gerçekleşen (olay).

Nedir o gerçekleşen!

Gerçekleşenin ne olduğunu nerden bileceksin?

Semud ve Ad (halkı) sarsıcı olayı yalanladı.

Ve Semud o azgın (sarsıntı) ile yok edildi.

Ad ise sert ve azgın bir kasırga ile yok edildi.

Onu, yedi gece ve sekiz gün boyunca üzerlerine bir bela olarak saldı. Halkın, çürümüş hurma gövdeleri gibi yere yıkıldıklarını görürsün.

Onların hiç bir kalıntısını görüyor musun?

Firavun, ondan öncekiler ve altüst olan (Sodomlu) larda kötülük işlemişti.

Rab'lerinin elçisine isyan ettiler. Bunun sonucu olarak da onları şiddeti gittikçe artan bir biçimde yakalamıştı.

Su taşınca sizi akıp giden (sal) üzerinde taşımıştık.

Ki o size bir ders olsun ve dinleyen kulaklar anlasın.

Boruya bir kez üfürüldüğü zaman,

Yer ve dağlar kaldırılıp birbirine çarpılıp darmadağın edildiği zaman,

İşte o gün kaçınılmaz olay gerçekleşmiştir.

Gök yarılmıştır, parçalanmıştır.

Melekler her yandadır. Rabbinin yönetimi o gün sekiz (evren) üzerinde egemen olacaktır.

O gün ortaya çıkarılırsınız ve hiçbir şeyiniz gizli kalmaz.

Kitabı sağından verilen, 'Alın kitabımı okuyun,' der,

'Hesabımla karşılaşacağıma inanıyordum.'

O mutlu bir yaşantı içindedir,

Yüksek bir cennette (bahçede),

Meyveleri ulaşılabilecek mesafededir.

Geçmiş günlerinizde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyiniz, içiniz.

Kitabı solundan verilenlere gelince, onlar, 'Keşke kitabım bana verilmeseydi,' der,

'Hesabımın ne olduğunu öğrenmeyeydim.'

'Keşke ölümüm sonsuz olsaydı.'

'Param bana yaramadı.'

'Tüm gücümü yitirdim.'

Yakalayın, bağlayın onu.

Ve sonra cehennemde yakın.

Sonra, onu yetmiş arşın boyunda bir zincire vurun.

Çünkü o, Yüce ALLAH'a inanmıyordu.

Yoksullara yedirmeğe de çalışmıyordu.

Bu yüzden onun buralarda bir dostu yoktur.

Hiç bir yiyeceği de... İrin hariç,

Onu ancak günahkarlar yer.

Yemin ederim gördüklerinize,

Ve görmediklerinize,

Ki bu şerefli bir elçinin (getirdiği) sözdür.

O bir şair sözü değildir; ne de az inanıyorsunuz?

Kahin sözü de değildir; ne de az düşünüyorsunuz?

Evrenlerin Rabbinden indirilmedir.

O bize bazı sözler yakıştırsa,

Biz onu kuvvetle yakalar,

Sonra, ondan vahyi keserdik.

Ve sizden kimse de buna engel olamazdı.

Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.

İçinizden yalanlayanlar olduğunu iyi biliyoruz.

O, inkarcılar için bir üzüntü kaynağıdır.

O, kuşkusuz mutlak gerçektir.

Öyleyse Büyük olan Rabbinin ismini yücelt.