Elbette gerçekleşecek olan

Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan

O gerçekleşecek olanı sana bildiren nedir?

Semûd ve Âd, mutlaka patlak verecek olan kıyameti yalan saydılar.

Böylece Semûd korkunç bir sesle yıkıma uğratıldı.

Âd'a gelince onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile yıkıma uğratıldı.

Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Öyle ki, o kavmi, orada içi kof hurma kütükleriymiş gibi onların çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.

Şimdi onlardan hiç arta kalan görüyor musun?

Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler o hata ile geldiler.

Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı.

Sular kabarınca biz sizi akıp giden (gemide) taşıdık ki;

Onu size bir ibret yapalım ve belleyen kulaklar onu bellesin.

Sura birinci üfleme üflendiği,

Yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirlerine çarpıldığı zaman,

İşte o vak'a olmuştur.

Gök yarılmış, o gün o; zayıflamış sarkmıştır.

Melekler de onun kenarlarındadır. O gün Rabblerinin tahtını, bunların da üstünde sekiz (melek) taşır.

O gün hesap için huzura alınırsınız. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.

Kitabı sağından verilen: «Alın kitabımı okuyun,

Ben hesabımın inceleneceğini sezmiştim» der.

Artık o memnun edici bir hayat içindedir.

Yüksek bir bahçede ki,

Meyvelerin devşirilmesi kolaydır.

Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin için.

Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: «Keşke bana kitabım verilmeseydi,

Şu hesabımı hiç görmemiş olsaydım!

Keşke (ölüm işimi) bitirmiş olsaydı!

Malım bana hiçbir fayda vermedi,

Gücüm benden yok olup gitti.»

«Tutun onu, bağlayın onu,

Sonra cehenneme sallayın onu.

Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu!

Çünkü o Büyük Allah'a inanmıyordu.

Yoksulu doyurmaya önayak olmazdı.»

Bugün onun için candan bir dost yoktur.

İrinden başka yiyecek yoktur.

Onu (bile bile) hata işleyenlerden başkası yemez.

Yoo yemin ederim; gördüklerinize

Ve görmediklerinize ki,

O (Kur'an), elbette şerefli bir peygamberin sözüdür.

O, bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!

Bir kâhinin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz!

Kur'an alemlerin Rabbinden indirilmiştir.

Eğer Muhammed, bize karşı ona bazı sözler katmış olsaydı.

Biz onu kuvvetle yakalardık,

Sonra onun şah damarını koparırdık.

Hiçbiriniz de onu koruyamazdınız.

Doğrusu Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

İçinizde yalanlayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz.

Doğrusu Kur ân inkarcılar için bir üzüntüdür.

O, şüphesiz kesin gerçektir.

Öyleyse ey insanlar! Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et.