Gerçekleşecek olan.

Nedir o gerçekleşecek olan?

Hangi şey bildirdi sana, gerçekleşecek olanın ne olduğunu?

Semud ve Ad, tepelerine inecek olanı yalanladılar.

Bu sebeple Semud, azgın bir sesle helak edildiler.

Ad'a gelince; onlar da uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler.

Onların kökünü kesmek için, üzerlerine yedi gece sekiz gün, rüzgarı estirdi. Halkın, kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi yere yıkıldığını görürdün.

Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?

Firavun da, ondan öncekiler de ve altüst olmuş kasabalar da hep suçla gelmişlerdi.

Rabblarının elçisine isyan etmişlerdi. Bunun üzerine O da kendilerini gittikçe artan bir şiddetle yakalayıverdi.

Gerçekten su bastığı zaman sizi; Biz, taşıdık gemide.

Ki bunu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım. Ve anlayışlı kulaklar anlasın diye.

Sur'a bir üfürüldüğünde;

Yer ile dağlar kaldırılıp bir vuruşla birbirine çarpıldığında,

İşte o gün; olan olmuştur.

Gök de yarılmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir.

Melekler ise onun çevresindedirler. Ve o gün; Rabbının Arş'ını, onların da üstünde sekiz tanesi yüklenir.

O gün; siz, huzura alınırsınız. Ve hiç bir şeyiniz gizli kalmaz.

Kitabı sağından verilmiş olan der ki: Alın, işte okuyun kitabımı.

Doğrusu ben, bir hesablaşma ile karşılaşacağımı sanıyordum.

İşte o, hoş bir hayat içindedir.

Yüksek bir cennette,

Ki, meyveleri sarkmıştır.

Geçmiş günlerde peşinen işlediklerinize karşılık afiyetle yeyin, için.

Kitabı solundan verilmiş olana gelince; der ki: Keşki kitabım bana verilmeseydi.

Hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim.

Keşki bu iş son bulmuş olsaydı.

Malım hiç fayda vermedi bana.

Gücüm de yok olup gitti benden.

Tutun onu da bağlayın.

Sonra cehenneme salın onu.

Sonra da onu, boyu yetmiş arşın olan zincire vurun.

Çünkü o, yüce Allah'a inanmazdı.

Ve yoksulu doyurmaktan hoşlanmazdı. 69

Onun için bugün burada kendisine bir acıyan yoktur.

Ğıslin'den başka yiyecek de yoktur.

Onu ancak günahkarlar yer.

Görebildiğinize yemin ederim ki;

Ve göremediklerinize de;

Muhakkak o; şerefli bir elçinin kat'i sözüdür.

Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz?

Bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz?

Alemlerin Rabbından indirilmedir.

Eğer o; bazı sözleri Bize karşı buna katmış olsaydı,

Elbette Biz; onu, kuvvetle yakalardık.

Sonra da, hiç şüphesiz onun şah damarını koparırdık.

O zaman sizden hiç biriniz de buna engel olamazdınız.

Doğrusu o; müttakiler için bir öğüttür.

İçinizde yalanlayanlar bulunduğunu Biz de bilmekteyiz.

Ve muhakkak ki o; kafirler için bir üzüntüdür.

Hiç şüphesiz ki o; kesin gerçektir.

Öyleyse Rabbını, o büyük adıyla tesbih et.