Gerçekleşecek olan..

Nedir gerçekleşecek olan?..

‘Gerçekleşecek' olanın ne olduğunu sana bildiren nedir?

Semud ve Âd halkı (tepelerine) ansızın inecek olanı yalanlamışlardı.

Ama Semud, şiddetli bir sarsıntı ile helak edilmişti.

Âd ise kasıp kavuran şiddetli bir rüzgar ile helak edilmişti.

Allah, onu yedi gece sekiz gün kesintisiz onların üzerine estirmişti. Halkın orada içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiğini görürdün.

Onlardan arta kalan bir şey görüyor musun?

Firavun da, onlardan öncekiler de ve safsatacılar da günahlarıyla geldiler.

Rab’lerinin elçisine isyan ettikleri için onları şiddetli bir yakalayışla yakaladı.

Sular taştığı zaman sizi gemide biz taşıdık.

Bunu sizin için bir öğüt/uyarı kılalım ve anlayışlı kulaklar duysun diye...

Sûr’a tek bir üfürüşle üfürüldüğü zaman...

Yer ve dağlar kaldırılıp birbirine çarpıldığı zaman.

O gün olacak olur.

Gök paramparça olur, çünkü o gün zayıf ve güçsüz düşer..

Melekler ise onun çevresindedirler. Rabbinin Arş’ını ise o gün, onların da üzerinde olan sekizi taşır.

O gün, siz huzura alınırsınız ve hiçbir şeyiniz gizli kalmaz.

(19-20) Kimin kitabı sağından verilirse, -Alın, kitabımı okuyun, ben zaten bu hesabıma ulaşacağımı tahmin etmiştim, der.

(19-20) Kimin kitabı sağından verilirse, -Alın, kitabımı okuyun, ben zaten bu hesabıma ulaşacağımı tahmin etmiştim, der.

Artık O, hoşnut edici bir hayat içinde.

Yüksek bir cennette..

Meyveleri ise aşağıdadır.

-Yiyin, için afiyet olsun. Bu, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.

Kitabı solundan verilen ise şöyle der: -Eyvah, keşke kitabım verilmeseydi.

Hesabımı hiç bilmeseydim.

Keşke ölüm bir son olsaydı.

Malım bana fayda vermedi.

Gücüm yok olup gitti.

-Tutun onu, bağlayın!

Sonra atın onu ateşe!

Sonra da onu yetmiş arşın boyundaki zincire vurun ve sürün.

Çünkü O, yüce Allah’a iman etmiyordu.

Yoksulu yedirmeye teşvik etmiyordu.

Bugün onun için hiçbir yakın yoktur.

Bu sebeple bugün pislikten başka hiçbir yiyecek yoktur.

Onu günahkardan başkası yemez.

(38-39) Hayır, görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki...

(38-39) Hayır, görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki...

Şüphesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür.

O, bir şair sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz.

O, kahin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz.

Alemlerin Rabbinden indirmedir.

Eğer (Muhammed) bizim hakkımızda sözler uydurmuş olsaydı.

Onun gücünü kuvvetini alırdık.

Sonra onun şah damarını elbette keserdik.

Sizden hiç kimse de buna engel olamazdı.

Şüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır.

Elbette biz, biliyoruz ki içinizden yalanlayanlar vardır.

O kafirler için bir üzüntüdür.

O, kesin bir gerçektir.

O halde sen, yüce Rabbinin adı ile tesbih et!