'Elbette gerçekleşecek olan' (kıyamet),

Nedir o 'muhakkak gerçekleşecek olan?'

O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir?

Semûd ve Ad (toplumları), 'mutlaka patlak verecek kıyamet'i yalan saydılar.

Bu nedenle Semûd (halkı) korkunç bir sesle helak edildi.

Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler.

(Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Öyle ki, o kavmi, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi onların çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.

Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun?

Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler.

Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı.

Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık:

Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. 'Gerçeği belleyip kavrayabilen' kullar da onu belleyip kavrasın.

Artık sur'a tek bir üfürülüşle üfürüleceği,

Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından da tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman.

İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vuku bulmuş (gerçekleşmiş)tir.

Gök de yarılıp çatlamıştır: artık o gün, 'sarkmış/za'fa uğramıştır.'

Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.

Siz o gün arzolunursunuz; sizden yana hiçbir gizli (şey), gizli kalmaz.

Artık kitabı sağ eline verilen kişi, der ki: «Alın, kitabımı okuyun.»

«Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım.»

Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir.

Yüksek bir cennette.

Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün)leri pek yakındır.

«Geride kalan günlerde, 'peşin olarak sunduklarınıza karşılık olmak üzere,' afiyetle yiyin ve için.»

Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: «Bana keşke kitabım verilmeseydi.»

«Hesabımı da hiç bilmeseydim.»

«Keşke o (ölüm her şeyi) kesip bitirseydi.»

«Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı.»

«Güç ve kudretim de yok olup gitti.»

(Allah buyruk verir:) «Onu tutuklayın, hemen bağlayıverin.»

«Sonra onu çılgın alevlerin içine atın.»

«Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönderin.»

«Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu.»

«Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı.»

«Bundan dolayı bugün, kendisine hiçbir sıcak dost yoktur.»

«İrin ve kan karışmadan başka bir yemek yoktur.»

«Bunu da, hata edenlerden başkası yemez.»

Hayır; gördüklerinize yemin ederim,

Görmediklerinize de.

Hiç şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür.

O, bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz?

Bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az öğüt alıp düşünüyorsunuz?

Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir.

Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı,

Muhakkak onun sağ elini (bütün güç ve kudretini) çekip alıverirdik.

Sonra onun can damarını elbette keserdik.

O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı.

Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

Elbette biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz.

Gerçekten o (Kur'an), kafirler için (kahırlı) bir hasrettir.

Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku'l-yakin).

Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et.