O kesin gerçek...

Nedir o kesin gerçek?

O kesin gerçeği sana hangi şey bildirdi?

Semud ve Âd kavimleri de o çarpacak felâketi yalanlamıştı.

Semud kavmi o korkunç sesle yok olup gitti.

Âd kavmi ise, azgın ve gürültülü bir fırtınayla helâk oldu.

Allah o fırtınayı onlara yedi gece, sekiz gün boyunca musallat etti. Öyle ki, o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi serilmiş görürdün.

Şimdi onlardan bir iz görüyor musun?

Firavun ile ondan öncekiler ve Lût kavmi de o günahı işledi.

Onlar Rablerinin Resulüne karşı geldiler; Allah da onları şiddetli bir azapla yakaladı.

Sular taştığında sizi gemiye bindirdik:

Bunu size bir ibret yapalım ve işitecek kulaklar onu iyice bellesin diye.

Sûra bir üfürüş üfürüldüğünde,

Yer ve dağlar kaldırılıp tek bir darbeyle parçalandığında,

İşte o gün olan olmuştur.

Gök yarılmış, gücünü yitirmiştir.

Melekler göğün etrafındadır. Onların üstünde, Rabbinin Arş'ını o gün sekiz melek yüklenir.

O gün Rabbinize sunulursunuz; hiçbir şeyiniz gizli kalmaz.

Defteri sağından verilen, 'Alın,' der, 'okuyun kitabımı.

'Ben zaten hesaba çekileceğimi biliyordum.'

Artık o hoşnut olacağı bir hayattadır.

Yüksek bir Cennettedir.

O Cennetin meyveleri hemen yakınındadır.

Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık şimdi âfiyetle yiyin ve için.

Defteri solundan verilen ise, 'Keşke defterim verilmeseydi,' der.

'Keşke hesabımı öğrenmeseydim.

'Keşke ölmekle herşey bitseydi.

'Malım da bir fayda vermedi.

'İktidarım yok oldu.'

Tutun, bağlayın onu!

Sonra Cehenneme atın.

Yetmiş arşın zincire vurun.

Çünkü o Ulu Allah'a inanmazdı.

Yoksulu doyurmaya önayak olmazdı.

O gün orada ona ne bir candan dost vardır,

Ne de irinden başka yiyecek.

Onu da ancak o büyük günahı işleyenler yer.

Yemin ederim gördüklerinize,

Ve görmediklerinize:

O çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

O şair sözü değildir. Fakat pek az inanıyorsunuz.

Kâhin sözü de değildir. Fakat pek az düşünüyorsunuz.

O Âlemlerin Rabbi katından indirilmiştir.

Eğer o elçi Bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı,

Onu kıskıvrak yakalar,

Sonra da can damarını keserdik.

Hiçbiriniz de bunu önleyemezdi.

O takvâ sahipleri için bir öğüttür.

İçinizde onu yalanlayanların olduğunu biliyoruz.

Kâfirler için o bir pişmanlıktır.

O kesin ve kuşkusuz gerçeğin tâ kendisidir.

Sen Ulu Rabbinin adını kusurdan ve ortaktan tenzih et.