Bütün inceden inceye alay eden kovucuların vay hallerine.

Öylesine ki mal yığar ve onu sayar durur.

Sanır ki gerçekten de malı, onu ebedîleştirir.

İş öyle değil, andolsun ki o, kırıp döken, silip süpüren cehenneme atılır.

Ve ne bildirdi sana, o kırıp döken, silip süpüren cehennem nedir?

Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.

Öylesine ateş ki yürekleri sarar, kaplar.

Şüphe yok ki üstlerine kapıları kapanmıştır.

Upuzun uzatılmış direklerle.