Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!

O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.

(O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.

Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.

Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?

Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir.

(Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar.

O, onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.

(Bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar.