Azab olsun, (insanları arkalarından çekiştiren) her ayıblayıcıya, yüzlerine karşı dil uzatıcıya!...

O ki, bir çok mal toplamış ve onu sayıb durmaktadır...

Sanıyor ki, onun malı, kendisini (dünyada) ebedîleştirecektir.

Hayır, (malı onu kurtaramaz). Muhakkak o Hutame’ye (ateşe) atılacaktır.

Bildin mi Hutame nedir?:

O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

Öyle ki, onun acısı kalblere kadar girer.

O (ateş), kapatılacaktır onların üstüne;

Uzatılmış direklere bağlı oldukları halde...