Vay hâline arkadan çekiştirip çamur atana, yüzüne karşı kaş-göz işaretiyle alay edene !

O ki, mal toplayıp durmadan sayar,

Malının kendisini (Dünya'da) ebedî yaşatacağını sanır.

Hayır, hayır; and olsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.

Hutame'nin ne olduğunu bilir misin ?

(6-7) Allah'ın, yürekler üstüne yükselip çıkan tutuşturulmuş ateşidir.

(6-7) Allah'ın, yürekler üstüne yükselip çıkan tutuşturulmuş ateşidir.

(8-9) Şüphesiz ki, o ateş onları uzun uzun sütunlara (bağlı oldukları halde) her taraftan kuşatacaktır.

(8-9) Şüphesiz ki, o ateş onları uzun uzun sütunlara (bağlı oldukları halde) her taraftan kuşatacaktır.