İnsanları arkalarından çekiştirenin (el, kaş ve göz hareketleri ile) onları aşağılayanın vay haline!

O ki, birçok mal toplamış ve onu sayıp duruyor.

Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.

Hayır! Andolsun o, Hutame'ye atılacaktır.

Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?

(6-7) (O,) acısı yüreklere kadar işleyecek olan, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.

(6-7) (O,) acısı yüreklere kadar işleyecek olan, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.

(8-9) Onlar, dikilip yükseltilmiş sütunlarda (bağlı) oldukları halde, ateş onların üzerine kapatılacaktır.

(8-9) Onlar, dikilip yükseltilmiş sütunlarda (bağlı) oldukları halde, ateş onların üzerine kapatılacaktır.