(1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline!

(1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline!

Malının kendisini ölümsüz kılacağını sanır.

Hayır; o, and olsun ki, Hutame'ye atılacaktır.

Hutame'nin ne olduğunu sen bilir misin?

(6-7) O, yüreklere çökecek olan, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.

(6-7) O, yüreklere çökecek olan, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.

(8-9) Onlar, uzun sütunlar arasında, her yönden o ateşle kapatılmışlardır.

(8-9) Onlar, uzun sütunlar arasında, her yönden o ateşle kapatılmışlardır.