Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe

ve bir mal toplayıp hep onu sayana!

Sanır ki, malı kendisini ebedileştirmiştir.

Hayır, andolsun ki, o Hutame'ye (cehenneme) atılacaktır!

Bildin mi Hutame nedir?

Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir

ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!

O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,

uzatılmış sütunlar içinde olarak.