Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;

Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.

Hayır; andolsun o, 'hutame'ye atılacaktır.

'Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir?

Tanrı'nın tutuşturulmuş ateşidir.

Ki o, yüreklerin (efide) üstüne tırmanıp çıkar.

O, onların üzerine kilitlenecektir;

(Kendileri de) Dikilip yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır).