Diliyle çekiştirip yüzünde de alay edenin vay haline.

Ki o, mal toplayıp onu sayar.

Malının kendisini ebedi kılacağını sanır.

Hayır; andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.

Hutame'nin ne olduğunu bilir misin sen?

O, Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.

Ki tırmanıp yüreklerin içine işler.

Bu, onların üzerine kapatılmıştır.

Uzatılmış sütunlar arasında.